Gmail Login

gmail sign in

बातमी

Rediffmail Login

Uploaded On : 09-12-2020

Gmail Login

Uploaded On : 09-12-2020

ब्लॉग

 • मे २०१८ पगार बिल

  इंगवले सर मे २०१८ पगारासाठी एक्सेल नमुना टाकणार आहे किंवा नाही ?    Anil Mhetri

  View More

 • मंगल देशा पवित्र देशा

  मंगल देशा पवित्र देशा    RAMESH

  View More

 • एप्रिल पगार पत्रक मध्ये शिक्षण सेवक मानधन बाबत

  शिक्षण सेवक ८००० मानधन वर कार्यरत असेल तर त्यांचे बेसिक मध्ये ८००० टाकल्यास त्यांना सर्व घरभाडे ,प्रवास इतर भत्ते इनर मध्ये येत आहे. पासवर्ड लॉक असल्यामुळे इनर मध्ये बदल हि करता येत नाही.यासाठी काय करावे ?    Anil Mhetri

  View More